Opis poročila o ogrevanjuV nadaljevanju vam ponujamo opis poročila o ogrevanju, ki ga Kommunio d.o.o. izdela za vas.

Pravilnike ter zakonodajo, (Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010) ki so podlaga obračunu
lahko najdete na spletni strani:


Poročilo o ogrevanju za stranko:

Razlaga poročila o ogrevanju:Poraba objekta

 • (1) Seštevek dejanske porabe vseh individualnih števcev – delilnikov ali kalorimetrov v stanovanjih ali poslovnih prostorih – brez korekcije zaradi lege prostora
 • (2) Seštevek porabe z upoštevanimi korekcijami zaradi lege
 • (3) Količina dobavljene energije ali kuriva (plin, olje) po podatkih dobavitelja ali upravnika
 • (4) Skupni strošek ogrevanja za objekt (podpostajo, kotlovnico) po podatkih dobavitelja ali upravnika

Površina

 • (5) Celotna ogrevana površina objekta po podatkih upravnika ali distributerja toplote. Posebej je prikazana še ogrevana površina posameznih enot s števci ali brez števcev

Delitev po površini (splošni oz. fiksni del)

 • (6) Odstotek energije oz. stroška, ki se bo delil po ključu ogrevane površine. Odstotek med 20% in 40% sprejmejo etažni lastniki s sporazumom.
 • (7) = (3) x (6) Količina dobavljene energije, ki se deli po ogrevani površini (splošni del energije)
 • (8) = (7) : (5) Vrednost (količina) splošnega dela, ki se obračuna na 1 kv. meter. Vaša ogrevana površina x (8) = splošna poraba za vaše stanovanje
 • (9) = (8) x dobaviteljeva cena = informativni strošek splošnega dela na 1 kv. meter. Znesek je prikazan brez DDV zaradi lažje kasnejše primerjave s prejetim računom za ogrevanje.

Delitev po porabi (porabniški oz. variabilni del)

 • (10) Odstotek energije, ki se bo delila po ključu porabe števcev – sprejmejo etažni lastniki s sporazumom, med 60% in 80%. Splošni in porabniški del skupaj sta 100%
 • (11) = (3) x (10) Količina dobavljene energije, ki se deli po porabi števcev (porabniški del energije)
 • (12) = (11) : (2) Vrednost (količina), ki se obračuna na 1 enoto porabe individualnih števcev
 • (13) Informativni strošek na 1 enoto porabe individualnih števcev

Obračunana poraba ogrevanja – podatki za posamezno stanovanje ali poslovni prostor

 • (14) Ogrevana površina stanovanja po podatkih upravnika ali distributerja toplote
 • (15) = (14) : (5) Delež ogrevane površine glede na ogrevano površino objekta
 • (16) Korekcijski faktor, izračunan oz. določen glede na lego stanovanja
 • (17) Poraba individualnega števca oz. seštevek porabe (31), če je za isto stanovanje več števcev
 • (18) = (17) x (16) Individualna poraba (17), korigirana s faktorjem lege (16)
 • (19) = (17) : (2) Delež porabe glede na porabo celega objekta. Kadar ni števcev v vseh stanovanjih, se pri izračunu upošteva (odšteje) tudi pavšalno obračunana poraba
 • (20) = (19) : (15) Vrednost pod 1 pomeni, da je poraba v tem stanovanju manjša od povprečja (učinkovita poraba). Vrednost nad 1 pomeni, da je poraba v tem stanovanju večja od povprečja.
 • (21) Celotna obračunana poraba za stanovanje, seštevek splošnega in porabniškega dela energije
 • (22) = (21) : (3) Končni delež obračunane porabe glede na vso dobavljeno energijo oz. gorivo. Ta delež sporočimo dobavitelju oz. upravniku za razdelitev stroška med posamezna stanovanja. Vsota vseh končnih deležev je vedno 100%.
 • (23) Informativni strošek za stanovanje, brez davkov in priključnin, izračunan iz celotne obračunane porabe (21) po ceni, ki jo sporoči dobavitelj ali upravnik
 • (24) Podatek za primerjavo s prejšnjim obračunskim obdobjem – je del letnega poročila ogrevanja, pri mesečnih poročilih se ne izračunava

Števci – podatki za posamezne števce v stanovanju

 • (25) Serijska številka števca je zapisana na ohišju vsakega števca. Pri daljinskem odčitavanju se preko te številke prenašajo podatki o stanju števca v program za obračun
 • (26) Za merjenje porabe se uporabljajo delilniki na vsakem radiatorju ali kalorimetri, ki merijo porabo celega stanovanja
 • (27) Prostor, v katerem se nahaja posamezni delilnik
 • (28) Zadnje obračunano stanje prejšnjega obdobja
 • (29) Stanje za tekoče obračunsko obdobje. Če je v tem obračunskem obdobju ključni datum (ko se stanje na delilnikih postavi na 0000), je kot novo stanje prikazan seštevek stanja na ključni datum in odčitanega stanja (od 0000 do odčitka).
 • (30) Poraba v obračunskem obdobju je razlika med novim in starim stanjem
 • (31) Poraba v obračunskem obdobju, preračunana glede na moč posameznega radiatorja, obračunski faktor radiatorja in korekcijski faktor prostora, kadar so korekcijski faktorji določeni za vsak posamezni prostor
 • (32) Delež, ki ga predstavlja posamezni prostor v celotnem strošku za ogrevanje stanovanja